INFORMATION OG NYTTIGE LINKS

Retningslinjer for håndtering af personoplysninger:

Afventer at blive lagt op, men kan rekvireres i sekretariatet.

Hjælp os med at lære, når noget er gået galt:

http://www.dpsd.dk/

https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/adgang-til-dansk-patientsikkerhedsdatabase/~/media/D84271B7C6C34F95B82FF0A23DE4E15E.ashx

Utilsigtede hændelser:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/adgang-til-dansk-patientsikkerhedsdatabase/~/media/D84271B7C6C34F95B82FF0A23DE4E15E.ashx

Patienten, som ønsker at klage over Sundhedsfaglig virksomhed, kan rette henvendelse via www.patientombuddet.dk https://pebl.dk/da/Patienter/Anmeld-sag.aspx

Styrelsen for patientklager:

https://stpk.dk/

Patienterstatning:

https://pebl.dk/ 

https://pebl.dk/da/sundhedspersonale.aspx